Danh sách trang web và mạng xã hội chính thức của Hội đồng Giám mục và các giáo phận tại Việt Nam

Thứ bảy - 24/07/2021 20:36
Danh sách trang web và mạng xã hội chính thức của Hội đồng Giám mục và các giáo phận tại Việt Nam

DANH SÁCH TRANG WEB VÀ MẠNG XÃ HỘI CHÍNH THỨC
CỦA 
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
VÀ 
CÁC GIÁO PHẬN TẠI VIỆT NAM

Ủy ban Truyền thông Xã Hội / HĐGMVN

WHĐ (17.07.2021) - Giáo hội luôn kêu gọi các tín hữu Công giáo sử dụng mọi phương tiện truyền thông sẵn có để loan báo Tin Mừng. Vì thế, Giáo hội luôn trân trọng mọi trang web và mạng xã hội do cá nhân các tín hữu trong và ngoài Công giáo thực hiện, nếu các phương tiện truyền thông ấy thể hiện được chân lý, công bằng và bác ái.

Song song với các trang web và mạng xã hội tốt đẹp do những cá nhân tín hữu thực hiện, còn có những trang web và mạng xã hội chính thức của các Giáo phận. Dưới đây là danh sách những trang chính thức đó của các Giáo phận tại Việt Nam. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật, vì các Giáo phận có thể thực hiện những thay đổi hoặc làm thêm những trang mới tùy theo nhu cầu của từng hoàn cảnh.

Kế tiếp, danh sách các trang web và mạng xã hội chính thức của các Ủy ban trực thuộc HĐGMVN và các Dòng tu tại Việt Nam cũng sẽ được đăng lên để mọi người có thể truy cập mà đón nhận được những điều phong phú tốt đẹp của Tin Mừng.

Ngoài ra, danh sách các trang web và mạng xã hội chính thức của các Giáo xứ, Đoàn thể... trong các Giáo phận tại Việt Nam cũng có thể được đăng lên nếu cần thiết.

Xin Chúa chúc lành cho mọi trang web và mạng xã hội tốt đẹp của các cá nhân, Giáo phận, Dòng tu, Giáo xứ, Đoàn thể… Và xin Chúa ban muôn ơn lành cho những ai đang cố gắng loan báo Tin mừng của Ngài qua các phương tiện truyền thông xã hội.

 

I. HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

- Website: https://hdgmvietnam.com

- YouTube: TRUYỀN THÔNG Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
https://www.youtube.com/c/hoidonggiammucvietnammedia

- Fanpage Facebook: Hội đồng Giám Mục Việt Nam, 
https://www.facebook.com/hdgmvietnam

 

II. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

Tổng Giáo phận Hà Nội

- Website: https://www.tonggiaophanhanoi.org

- YouTube: TGP Hà Nội, 
https://www.youtube.com/tgphanoi1

- Fanpage Facebook: Tổng Giáo Phận Hà Nội, 
https://www.facebook.com/tgphanoi1

 

Giáo phận Bắc Ninh

- Website: https://giaophanbacninh.org

- YouTube: Giáo Phận Bắc Ninh 
https://www.youtube.com/channel/UCUptnRy9DiV5brpsyJQFORg

- Fanpage Facebook: Gia Đình Giáo Phận Bắc Ninh, 
https://www.facebook.com/giadinhgpbacninh

 

Giáo phận Bùi Chu

- Website: http://gpbuichu.org

- YouTube: Giáo Phận Bùi Chu, 
https://www.youtube.com/channel/UCQhcezi0njbfR5HZtRiXbtQ

- Fanpage Facebook: Giáo Phận Bùi Chu, 
https://www.facebook.com/GiaoPhanBuiChu/

 

Giáo phận Hà Tĩnh

- Website: https://giaophanhatinh.org

- Fanpage Facebook: Giáo phận Hà Tĩnh, 
https://www.facebook.com/gp.hatinh/

 

Giáo phận Hải Phòng

- Website: http://gphaiphong.org

- YouTube: Giáo Phận Hải Phòng 
https://www.youtube.com/channel/UCkdw5hcV9_kN35i5Gayem-w

 

Giáo phận Hưng Hóa

- Website: http://www.giaophanhunghoa.org/vi/

- YouTube: Hưng Hóa TV 
https://www.youtube.com/channel/UClrD9tLrkrVGTGrrcw5Volw

- Fanpage Facebook: Giáo phận Hưng Hóa, 
https://www.facebook.com/giaophanhunghoa.org/

 

Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng

- Website: https://giaophanlangson.org

- YouTube: BMVTT Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng, 
https://www.youtube.com/channel/UCCARtafDzcAI-VLsJAB9rpw

 

Giáo phận Phát Diệm

- Website: https://phatdiem.org

- YouTube: Giáo Phận Phát Diệm:
https://www.youtube.com/giaophanphatdiem1901

- Fanpage Facebook: Giáo Phận Phát Diệm:
https://www.facebook.com/phatdiem.org

 

Giáo phận Thái Bình

- Website: http://giaophanthaibinh.org

- YouTube: Truyền Thông Giáo Phận Thái Bình, 
https://www.youtube.com/channel/UCIijYSUIv9vpF1dcFJeiPwQ

- Fanpage Facebook: Giáo Phận Thái Bình GPTB - Diocese of Thai Binh, VN Catholic., 
https://www.facebook.com/GpThaiBinh/

 

Giáo phận Thanh Hóa

- Website: http://giaophanthanhhoa.net/

- YouTube: TRUYỀN THÔNG GP THANH HÓA, 
https://www.youtube.com/channel/UC-B8RmqGT7mvescjqaOllLg

- Fanpage Facebook: Giáo Phận Thanh Hóa, 
https://www.facebook.com/giaophanthanhhoa

 

Giáo phận Vinh

- Website: http://www.gpvinh.com/

- YouTube: Media Giáo Phận Vinh, 
https://www.youtube.com/channel/UC9eYib-oy6lrDl-Ra6HLQmg

- Fanpage Facebook: GIÁO PHẬN VINH, 
https://www.facebook.com/giaophanvinh1846/

 

III. GIÁO TỈNH HUẾ

Tổng Giáo phận Huế

- Website: http://tonggiaophanhue.org/

- YouTube: Tong Giao Phan Hue, 
https://www.youtube.com/channel/UCiJoqMrcjTopRd8daAV634Q

- Fanpage Facebook: Tổng Giáo Phận Huế, https://www.facebook.com/tgphue/

 

Giáo phận Ban Mê Thuột

- Website: http://gpbanmethuot.com/

- YouTube: Gp Banmêthuột Truyền thông, 
https://www.youtube.com/channel/UCZpuKX0EuR3UgxYTJJf1_UQ

- Fanpage Facebook: Ban Truyền Thông GP Banmêthuột, 
https://www.facebook.com/Ban-Truy%E1%BB%81n-Th%C3%B4ng-GP-Banm%C3%AAthu%E1%BB%99t-1129941650479648/

 

Giáo phận Đà Nẵng

- Website: https://www.giaophandanang.org/

- YouTube: Giáo Phận Đà Nẵng, 
https://www.youtube.com/channel/UCl2S1keGlkbhxTq_zhAqlIw

- Fanpage Facebook: Giáo Phận Đà Nẵng, 
https://www.facebook.com/GPDaNang/

 

Giáo phận Nha Trang

- Website: https://giaophannhatrang.org/

- YouTube: Giáo Phận Nha Trang, 
https://www.youtube.com/channel/UC3-MNZYK4FZ2KHGVo593FfA

- Fanpage Facebook: Giáo Phận Nha Trang, 
https://www.facebook.com/gpnhatrang/

 

Giáo phận Kon Tum

- Website: https://giaophankontum.com/

- YouTube: Giáo Phận Kon Tum, 
https://www.youtube.com/channel/UCrElveLZ_Xplz14m1f8Bm3Q

- Fanpage Facebook: Giáo Phận Kon Tum, 
https://www.facebook.com/giaophankontum

 

Giáo phận Qui Nhơn

- Website: https://gpquinhon.org/q/

- YouTube: Giáo phận Qui Nhơn, 
https://www.youtube.com/channel/UCe2d9tfXaNAg2286aqzql-g

- Fanpage Facebook: GIÁO PHẬN QUI NHƠN, 
https://www.facebook.com/GiaoPhanQuiNhon/

 

IV. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

Tổng Giáo phận Sài Gòn

- Website: https://tgpsaigon.net/

- YouTube:

        + Tổng Giáo phận Sài Gòn, 
www.youtube.com/c/tonggiaophansaigonmedia

        + TGPSG BÀI GIẢNG, 
www.youtube.com/channel/UCTMAFEzaLvuzQsTJAF3m2Nw

        + TGPSG Cuộc sống & Lời Chúa, 
www.youtube.com/channel/UCa85p_xC1TxFAbmydmcQAlQ

        + TGPSG SÁCH NÓI, 
www.youtube.com/channel/UCIlEDm4j7c9nDv6pDPCGB4w

        + TGPSG Thánh Lễ trực tuyến, 
www.youtube.com/channel/UCc7qu2cB-CzTt8CpWqLba-g

        + Notre Dame Saigon, 
https://www.youtube.com/channel/UCl8NnmCUr5NRwNiKQQ2FlrA

- Fanpage Facebook: Tổng Giáo Phận Sài Gòn, 
https://www.facebook.com/tgpsaigon/

- Twitter: @tgpsg, https://twitter.com/tgpsg

- Podcast: Tổng Giáo Phận Sài Gòn, 
(Spotify, Apple Podcast, Podbean, Deezer, Podcast Addict, Listen Notes, TuneIn + Alexa, Google Podcast, Amazon Music, Overcast, Pocket Cast, Castro, Castbox)

- Instagram: TGPSaigon, 
www.instagram.com/tgpsaigon

 

Giáo phận Bà Rịa

- Website: https://www.giaophanbaria.org/

- YouTube: Giáo Phận Bà Rịa
https://www.youtube.com/channel/UCVghYtE1Qwv0mxMWvmR8Z2w

- Fanpage Facebook: Giáo Phận Bà Rịa, https://www.facebook.com/giaophanbaria.org

 

Giáo phận Cần Thơ

- Website: https://gpcantho.com/

- YouTube: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ, 
https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ

- Fanpage Facebook: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ, 
https://www.facebook.com/Trung-T%C3%A2m-M%E1%BB%A5c-V%E1%BB%A5-Gi%C3%A1o-Ph%E1%BA%ADn-C%E1%BA%A7n-Th%C6%A1-728743984159722/

 

Giáo phận Đà Lạt

- Website: http://www.simonhoadalat.com/

 

Giáo phận Long Xuyên

- Website: http://www.giaophanlongxuyen.org/
http://www.gplongxuyen.org/
http://www.gplongxuyen.com/

- YouTube: Truyền Thông Giáo Phận Long Xuyên,
https://www.youtube.com/channel/UC9vCVKplUk2GOhU2vUbBdwA

- Fanpage Facebook: Truyền Thông Giáo Phận Long Xuyên,
https://www.facebook.com/truyenthonggiaophanlongxuyen/

 

Giáo phận Mỹ Tho

- Website: http://giaophanmytho.net/

- YouTube: Giáo phận Mỹ Tho, 
https://www.youtube.com/giaophanmytho1

 

Giáo phận Phan Thiết

- Website: http://gpphanthiet.com/

- YouTube: Truyền Thông Giáo Phận Phan Thiết, 
https://www.youtube.com/c/truyenthonggiaophanphanthiet1975

- Fanpage Facebook: Giáo Phận Phan Thiết, 
https://www.facebook.com/gpphanthiet1975/ 

 

Giáo phận Phú Cường

- Website: https://giaophanphucuong.org/

- YouTube: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường,
https://www.youtube.com/c/TruyenThongGiaoPhanPhuCuong

- Fanpage Facebook: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường,
https://www.facebook.com/truyenthongphucuong/

 

Giáo phận Vĩnh Long

- Website: http://giaophanvinhlong.net/

- YouTube: Giáo Phận Vĩnh Long, 
https://www.youtube.com/channel/UCvEd1qnIJhFbePtocPKJwHA

- Fanpage Facebook: GIÁO PHẬN VĨNH LONG, 
https://www.facebook.com/ttgpvl/

 

Giáo phận Xuân Lộc

- Website: http://giaophanxuanloc.net/

- YouTube: GIÁO PHẬN XUÂN LỘC, 
https://www.youtube.com/channel/UCCiyqxr__OFBIbcZ1ZP9ayQ

- Fanpage Facebook: Giáo Phận Xuân Lộc, 
https://www.facebook.com/gpxuanloc.org/

Nguồn tin: tgpsaigon.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
THÁNH LỄ KHAI MẠC THĐGMTG LẦN THỨ XVI - 2023
THỨ BẢY - 17g30 14/10/2023
THƯ ĐTC - NĂM THÁNH 2025
THỨ BA - 17g30 09/7/2024
THỨ TƯ - 17g30 10/7/2024
THỨ NĂM - 17g30 11/7/2024
THỨ SÁU - 17g30 12/7/2024
THỨ BẢY - 17g30 13/7/2024
CHÚA NHẬT - 17g30 14/7/2024
THỨ HAI - 17g30 15/7/2024
THỨ BA - 16/7/2024
THỨ TƯ - 17g30 17/7/2024
THỨ NĂM - 17g30 18/7/2024
CHỦ ĐỀ MỤC VỤ NĂM 2023 CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG
logo 2022
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay163
  • Tháng hiện tại2,272
  • Tổng lượt truy cập123,248
THƯ MỤC VỤ HĐGMVN GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA
CHO TRÁI ĐẤT THÊM XANH - SỐ 4
CHO TRÁI ĐẤT THÊM XANH - SỐ 5
CHO TRÁI ĐẤT THÊM XANH - SỐ 6
CHO TRÁI ĐẤT THÊM XANH - SỐ 7
EART HOUR 20g30 - 21g30 Thứ Bảy 23/3/2024
SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây