SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thứ tư - 11/10/2023 08:43

          GIẢNG LỄ AN TÁNG CỤ CỐ  PHÊRÔ HÀ VĂN ĐÍCH
                                          Thánh Linh - 12.10.2023
    *** BĐ 1: Kn 3, 1-6. 9 / BĐ 2: 1Tx 4, 13-18 / TM: Lc 24, 13-16.28-35.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  Mỗi lần chúng ta cử hành thánh lễ an táng là một cơ hội giá trị để hiệp thông, để suy nghĩ về sự chết, về ơn gọi của người tín hữu Kitô. Dưới ánh sáng Lời Chúa qua Ba Bài Đọc Sách Thánh vừa được công bố, xin chia sẻ cùng cộng đoàn đôi điều gợi ý suy niệm.
       Kính thưa cộng đoàn Dân Chúa.
*** Toàn thể Dân Chúa đang cùng nhau đi về Nhà Cha trên trời, bởi thế, người Kitô luôn luôn vọng chờ TC cứu độ, trông đợi sự sống viên mãn hạnh phúc Nước Trời. Dưới ánh sáng đức tin Kitô, không gì giá trị hơn, không gì đáng mong hơn, Bởi, Chúa là gia nghiệp đời đời”; TC đã khắc ghi vào tâm thức con người một khát vọng không ngơi và mãnh liệt để con người vươn về Thiên Chúa, nguồn sự sống vĩnh cửu, bởi lẽ, mục đích và mục tiêu của công trình tạo hóa là con người trở về với TC, được chia sẻ -  hiệp thông vào sự sống hằng hữu của TC; và  chỉ có TC mới có khả năng làm cho con người 'KHÁT VỌNG' được ‘TOẠI VỌNG’ ! "ngoài Ngài ra, đâu là hạnh phúc!". Sự thật là như thế! Cuộc đời con người "sinh ký - tử quy" là như thế! Trần gian là quán trọ, nơi "sống đợ ở nhờ" - "Con chim ở đậu cành tre - con cá ở đậu trong khe nước nguồn. Tôi nay ở đậu trần gian - Mai sau về chốn xa xăm cuối trời". Vâng, "Quê hương chúng ta ở trên trời". Thời gian tại thế - con người được mời gọi "nâng tâm hồn lên" "hướng về Chúa" - Toàn thể Dân Chúa đang cùng nhau đi trên một con đường: con đường VỀ NHÀ CHA. Tất cả được lôi cuốn đồng hội đồng hành đi về Ngày Cánh Chung của toàn thể vũ trụ. Thế nên, cuộc đời người Kitô là MỘT HÀNH TRÌNH ĐI VỀ NHÀ CHÚA.
* Hành trình ‘Đi Về Nhà Chúa’ yêu cầu người Kitô hành hương phải có một động thái nội tâm “Vui Mừng và Hy Vọng”.
+ Bài Thánh ca: “Đi về Nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi ...”. Bài thánh ca: “Khi Chúa thương gọi con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ ...”. Phải là như thế!
+ Thông Điệp SPE SALVI về NIỀM HY VỌNG KITÔ GIÁO của đức giáo hoàng Bênêđictô XVI ban hành 08/12/2007 giúp người Kitô phân định vấn đề, đức thánh cha ngỏ lời: “chúng ta được phép hy vọng điều gì? Và chúng ta không được phép hy vọng điều gì? Qua Thông Điệp này, đức thánh cha Bênêđictô XVI xác định: “niềm hy vọng vĩ đại nhất vượt trên mọi niềm hy vọng khác chỉ có thể là Thiên Chúa mà thôi, Đấng ôm trọn cả vũ trụ, Đấng có thể ban tặng cho con người điều mà con người không thể tự sức mình đạt được, đó chính là sự sống đích thực trong Thiên Chúa!”.
+ Tác giả Thánh Vịnh 41 đã diễn tả niềm vui của Đoàn Người Hành Hương về Đền Thánh Chúa rằng: “Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ, thuở tiến về Đền Thánh cao sang, đến tận Nhà Thiên Chúa, cùng muôn tiếng reo hò tán tạ, giữa sóng người trẩy hội lên đền.”.
+ Thánh Vịnh 83 cũng diễn tả một niềm vui rạng rỡ - vỡ òa của người lữ khách: “Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái, mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên Đền Vàng, cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên Chúa Trời hằng sống, mà hớn hở reo mừng.”.
+ Thánh Phaolô đã diễn tả kinh nghiệm sống của ngài và khuyến khích cộng đoàn tín hữu trong thư gởi giáo đoàn Rôma chương 12, câu12 rằng: anh em hãy vui mừng vì có niềm hy vọng! Hãy kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện.”.
* Vâng, Không vui sao được! Không hy vọng sao được! Vì một tương lai hạnh phúc vĩnh cửu! VUI MỪNG và HY VỌNG là trạng thái nội tâm, và là LINH ĐẠO HÀNH HƯƠNG, một lối sống hiện sinh của người lữ khách Kitô trần gian đang hành hương về thiên đàng.
+  Giữa một thế giới nhân loại đang bị đối mặt với khủng hoảng căn tính, nghĩa là, không biết mình là ai, mình được phát xuất từ đâu, và kết cục sẽ đi về đâu! Người Kitô chúng ta được mời gọi khám phá sự thật và làm chứng cho sự thật. Kinh Thánh là Lời Chúa mặc khải sự thật về mầu nhiệm Thiên Chúa, mầu nhiệm Nước Trời, mầu nhiệm cứu độ con người; tất cả như một Tiếng Vọng ECHO cực mạnh để thôi thúc Dân Chúa “TRẨY HỘI LÊN ĐỀN” trong “VUI MỪNG và HY VỌNG”. …Vậy, “Hãy nhắm đích chạy thẳng!”.
*** Quả thật, trong Bài Đọc 1, tác giả sách Khôn Ngoan, không rõ danh tính, chỉ biết là một người Hy Lạp gốc Do Thái đã viết bản văn Kinh Thánh này bằng tiếng Hy Lạp vào khoảng 50 năm trước Chúa Giáng Sinh, cốt để củng cổ niềm tin và hy vọng của Dân Do Thái thời ấy đang bị lung lạc đức tin vào Giavê Thiên Chúa, họ thờ ngẫu tượng và các thần ngoại giáo!. Tác giả  Sách Khôn Ngoan xác định: “linh hồn người công chính ở trong tay Chúa; … khi họ ra đi, bọn ngu si coi họ như đã chết rồi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc; nhưng thực ra, họ đang hưởng bình an, họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.”.
*** Trong Bài Đọc 2, thư thứ nhất gởi giáo đoàn Thessalônica, thánh Phaolô khẳng định: “thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi.”. Hy vọng biết bao!
*** Và trong Bài Tin Mừng, câu chuyện hai môn đệ đi đường Emmaus, vỡ mộng tương lai vì Thầy của mình đã chết đau đớn, nhục nhã trên thập giá. Nhưng, có Đức Kitô Phục Sinh đồng hành, được Lời Chúa soi sáng, được Thánh Thể mở đôi mắt đức tin khi Đức Kitô bẻ bánh, họ nhận ra Thầy của mình đang sống. Ngay lúc ấy, họ được biến đổi động thái nội tâm: từ âu sầu và thất vọng đến vui mừng và hy vọng. Hai môn đệ, LÒNG BỪNG CHÁY - CHÂN BƯỚC NHANH, vội vã trở về Giêrusalem, rồi từ đó, lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Còn 10 ngày nữa, 22/10/2023 - Giáo Hội cử hành Ngày THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO lần thứ 97 với chủ đề: LÒNG BỪNG CHÁY - CHÂN BƯỚC NHANH”. Đoàn Dân Thiên Chúa được mời gọi thể hiện lối sống trong Hội Thánh Hiệp Hành: đó là, tất cả cùng nhau hiệp thông - cùng nhau tham gia - cùng nhau thi hành sứ vụ, Ad Gentes - Đến Với Muôn Dân - Tất cả, cùng nhau đi trên một con đường Loan Báo Tin Mừng, để quy tụ muôn dân, cùng nhau ĐI VỀ NHÀ CHA trong “VUI MỪNG và HY VỌNG.”. Đó là lẽ sống của Dân Thiên Chúa.

*+ Thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến.
+  Ông cố Phê rô ñaõ hoaøn taát cuoäc vöôït qua baèng caùi chết vâng theo yù Chuùa. Xin hiệp thông với ông cố TẠ ƠN CHÚA trong thánh lễ cuối cùng cuộc đời 86 năm tại trần thế.
 1.* Xin tạ ơn Chúa vì cuoäc vöôït qua hôm nay của ông cố là hành vi keát thuùc nhöõng leã tế maø ông cố vaãn sieâng naêng soát saéng daâng leân TC hng ngày; đúng vậy, trong nhà thờ này, hầu như không ngày nào vắng bóng ông cố dự lễ, giá trị vô cùng! đó là ÂN SỦNG của Thần Khí, Đấng truyền thông niềm cảm hứng thần thiêng cho những ai gắn bó thần bí với Chúa, để rồi ông cố, ngày lại ngày, cùng với cộng đoàn phụng vụ Thánh Linh, có thể say mê thánh lễ và hiến tế cuộc đời.  Chỉ thế thôi là một thành công vĩ đại nhất: đó là thành công trong sự nghiệp “NÊN THÁNH”. Xin taï ôn Chuùa với ông cố Phêrô.
2.*** Xin tạ ơn Chúa vì một lối sống chính trực, cư xử có tình có nghĩa, chia sẻ quảng đại, tử tế với mọi người; dung mạo khôi ngô - tươi sáng,  từ thần thái thánh thiện đến cung cách sống như toát ra chất tố mộ đạo, biểu hiện sống động có Chúa trong tâm hồn.
 * Ông cố phục vụ trong Ban Chấp Hành Giới Cao Niên, Ban Hành Giáo  giáo họ, và Phó Chủ Tịch Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ nhiệm kỳ 1997-2001. Có lần con trao đổi với ông cố mấy tiếng đồng hồ liền trong một buổi sáng, con cảm nhận được phẩm tính đặc trưng của ông cố, là khôn ngoan và đồng cảm với Giáo Hội, bảo vệ quyền lợi tinh thần và vật chất của cộng đoàn.  Con xin chia sẻ như thế, ông cố Phêrô, một mẫu người HIỆP HÀNH, để coi đó như là niềm khích lệ cho chúng ta trong mầu nhiệm hiệp thông - tham gia - sứ vụ của toàn thể Dân Thánh Chúa.
 3.* Và, xin Tạ ơn Chúa vì hồng ân thánh hiến, một người con ưu tú của ông bà cố: nữ tu Maria Hà Thị Thu Trang – Dòng Vinh Sơn. Ông cố, trong những ngày giờ cuối đời cũng có thể mãn nguyện thưa với Chúa: “giờ đây, xin để tôi tớ Ngài được an bình ra đi”. Tạ ơn Chúa vì hoa trái đẹp nhất của tình yêu hôn nhân Công Giáo trong gia đình của ông bà cố Phêrô - Maria.
 4.* Đặc biệt, xin tạ ơn Chúa, bởi lẽ, với tâm hồn tænh taùo, hết mc tin cậy phó thác, trong những ngày cuối cùng, ông cố Phêrô đã được lãnh nhận bí tích Xứ Dầu Bệnh Nhân - ơn đại xá - rước Thánh Thể hằng ngày làm “của ăn đàng” –  vui vẻ, tươi cười, thanh thản và thánh thiện -  ông cố ra đi nhẹ nhàng - bình an. Tạ ơn Chúa.
 +++ Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến.
+*** Để kết thúc những gợi ý suy tư dưới ánh sáng Lời Chúa trong thánh lễ an táng hôm nay, với niềm cảm hứng từ Lời Chúa và sứ điệp đức thánh cha mời gọi: “Spe salvi facti sumus!”. - Hãy “sống trong hy vọng vì được cứu độ” - xin trao gởi cộng đoàn Dân Chúa lời huấn dụ trong tác phẩm ĐƯỜNG HY VỌNG, SỐ 1, của vị Tôi Tớ Đáng Kính - đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - là Chứng Nhân Hy Vọng, ước mong tâm tình của đức hồng y Phanxicô Xaviê  như một động lực tích cực khích lệ  cho Dân Chúa Lữ Hành biết ao ước những sự trên trời với niềm khát vọng nồng nàn và lan tỏa hy vọng, ngài nói: “Chúa đặt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái.” Đường ấy là ĐƯỜNG HY VỌNG, vì chan chứa hy vọng, vì đẹp như hy vọng. Sao con không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Chúa Cha.”.
  *** Cuộc đời con người “Sinh Ký - Tử Quy”. Kẻ trước người sau - một trăm năm - ba vạn sáu ngàn ngày là mấy!? Xin cho cộng đoàn Dân Chúa, trong Hội Thánh Hiệp Hành, đang cùng nhau đi trên mt con đường - con đường hành hương về Nhà Cha, biết luôn luôn NÂNG TÂM HỒN LÊN - HƯỚNG VỀ CHÚA  trong VUI MỪNG và HY VỌNG - AMEN.
        -------------------------------------=====---------------------------------------
                                       Linh mục Gc Phạm Xuân Lương
                                    Giáo Xứ Thánh Linh - Ban Mê Thuột

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
THÁNH LỄ KHAI MẠC THĐGMTG LẦN THỨ XVI - 2023
THỨ BẢY - 17g30 14/10/2023
THỨ TƯ - 17g30 22.5.2024
THỨ NĂM - 17g30 23.5.2024
THỨ SÁU - 17g30 24.5.2024
THỨ BẢY - 17g30 25.5.2024
CHÚA NHẬT - 17g30 26.5.2024
CHỦ ĐỀ MỤC VỤ NĂM 2023 CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG
logo 2022
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay154
  • Tháng hiện tại5,820
  • Tổng lượt truy cập115,840
THƯ MỤC VỤ HĐGMVN GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA
CHO TRÁI ĐẤT THÊM XANH - SỐ 4
CHO TRÁI ĐẤT THÊM XANH - SỐ 5
CHO TRÁI ĐẤT THÊM XANH - SỐ 6
CHO TRÁI ĐẤT THÊM XANH - SỐ 7
EART HOUR 20g30 - 21g30 Thứ Bảy 23/3/2024
SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây